Obec Blažice rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Aktuality


Vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
zverejnené: 1.7.2022
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie Vám v prílohe zasiela oznámenie o Vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode Košice-okolie od 01. 07. 2022 od 12:00 hod až do odvolania.
Do kostola.
zverejnené: 29.6.2022
Sobota - 2.7.2022
17:30 hod - Rákoš

Nedeľa - 3.7.2022
08:00 hod - Blažice
09:30 hod - Nižný Čaj
11:00 hod - Bohdanovce

Pondelok - 4.7.2022 Slávnosť sv. Cyrila a Metoda
17:00 hod - Nižný Čaj
18:15 hod - Bohdanovce

Utorok - 5.7.2022 Slávnosť sv. Cyrila a Metoda
08:00 hod - Rákoš
09:30 hod - Blažice
11:00 hod - Bohdanovce

Sobota - 9.7.2022
Nedeľná sv. omša
17:30 hod - Blažice

Nedeľa - 10.7.2022
08:00 hod - Rákoš
09:30 hod - Nižný Čaj
11:00 hod - Bohdanovce
Okresný úrad Košice - okolie
zverejnené: 28.6.2022
Od 27. júna 2022 bude Okresný úrad Košice – okolie poskytovať klientom svoje služby v priestoroch klientskeho centra na prízemí v budove Okresného úradu Košice - okolie, Hroncova 13, Košice. Okrem pracovísk okresného úradu budú súčasťou klientskeho centra agendy Okresného riaditeľstva PZ Košice - okolie, a to oddelenie dokladov a evidencie vozidiel.
 o 116 dní 
Voľby do orgánov samosprávy obcí

zverejnené: 16.6.2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky
a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“)
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej
slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase
pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samosprávy obcí.

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho
zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v
obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov
veku.
Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť
zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň
konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
 výkon trestu odňatia slobody,
 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo
zahladené,
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
 o 10 dní 
Centrum kultúry Košického kraja, kultúrne zariadenie KSK organizuje denný vidiecky remeselný tábor Remeselníček

zverejnené: 1.6.2022
Centrum kultúry Košického kraja, kultúrne zariadenie KSK organizuje denný vidiecky remeselný tábor Remeselníček od 1. – do 5.8.2022 v Herľanoch.
Poplatok za dieťa je 60 €.
Poplatok za tábor zahŕňa: dopravu detí, desiatu, obed, pitný režim,
prácu s remeselníkmi, materiál na tvorivé dielne.
Prihlášku a potrebné dokumenty je možné stiahnuť na stránke Centra kultúry Košického kraja www.ckkk.sk alebo osobne v Centre kultúry KSK, Bidovce 206.
Záväzný poplatok je potrebné uhradiť do 15.7.2022

Zvozový kalendár pre obec Blažice 2022
zverejnené: 22.12.2021
Kalendár 2022 v prílohe...
Úradná tabuľa
zverejnené: 23.3.2018