Obec Blažice rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Aktuality


 o 12 dní 
Pochod vďaky na Dargov a 17. ročník Memoriálu Filipa Maťašovského.

zverejnené: 15.8.2022
Pri príležitosti 78. výročia Slovenského národného povstania Vás v mene predsedu Košického samosprávneho kraja Rastislava Trnku a starostov obcí Slanského mikroregiónu pozývame na pietny akt kladenia vencov a slávnostné otvorenie zrekonštruovaného pamätníka oslobodenia a víťazstva v Dargovskom priesmyku v pondelok 29. augusta 2022 so začiatkom o 11.00. Pietny akt bude spojený s Pochodom vďaky z Dargova a pestrým sprievodným kultúrno-spoločenským programom od 11:30 do 17:00.

Predpokladaný čas odchodu autobusu z obce Blažice k pomníku Dargov bude upresnený !!!
Do kostola.
zverejnené: 15.8.2022
Pondelok - 15.08.2022 - Nanebovzatie Preblahoslavenej Panny Márie
06:30 hod - Bohdanovce
07:30 hod - Nižný Čaj
16:30 hod - Rákoš Prikázaný sviatok !
17:45 hod - Blažice
19:00 hod - Bohdanovce

Sobota - 20.08.2022
Nedeľná sv. omša
17:30 hod - Blažice

Nedeľa - 21.08.2022
08:00 hod - Rákoš
09:30 hod - Nižný Čaj
11:00 hod - Bohdanovce

Sobota - 27.08.2022
Nedeľná sv. omša
17:30 hod - Nižný Čaj

Nedeľa - 28.08.2022
08:00 hod - Rákoš
09:30 hod - Blažice
11:00 hod - Bohdanovce
 o 3 dni 
Deň Slanského mikroregiónu v obci Slančík.

zverejnené: 10.8.2022
Dňa 20.08.2022 ( sobota ) sa uskutoční v obci Slančík Deň Slanského mikroregiónu spojený s oslavou 100.výročia dobrovoľného hasičského zboru v obci.
Program v prílohe.
Antik Telecom už aj v našej obci.
zverejnené: 10.8.2022
Optický internet až do 1 Gbit/s + Digitálna TV s najbohatšou ponukou v SR + už aj EUROSPORT 4K a v základnej ponuke zadarmo ❗
4K Set-top box vo výraznej zľave -30% a bez mesačných poplatkov
20 dňový HD archív zadarmo
Množstvo moderných funkcií ako napr. filmotéka Movies – filmy a seriály bez reklám a zadarmo s dabingom + živé kamery.

Volajte na 055 30 12345
Vyhlásenie zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru.
zverejnené: 1.7.2022
Okresné riaditeľstvo Hasičského a záchranného zboru Košice-okolie Vám v prílohe zasiela oznámenie o Vyhlásení času zvýšeného nebezpečenstva vzniku požiaru v územnom obvode Košice-okolie od 01. 07. 2022 od 12:00 hod až do odvolania.
 o 73 dní 
Voľby do orgánov samosprávy obcí

zverejnené: 16.6.2022
Voľby do orgánov samosprávy obcí.

Informácia o podmienkach práva voliť a práva byť volený
Voľby do orgánov samosprávy obcí sa konajú
v sobotu 29. októbra 2022 od 7:00 do 20:00 h.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí.

Právo voliť do orgánov samosprávy obcí má občan Slovenskej republiky
a cudzinec, ktorý má trvalý pobyt v obci (ďalej len „obyvateľ obce“)
a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov veku.
Prekážkou práva voliť je zákonom ustanovené obmedzenie osobnej
slobody z dôvodov ochrany verejného zdravia, ak osobitný zákon v čase
pandémie neustanoví inak.

Právo byť volený do orgánov samosprávy obcí.

Za poslanca obecného (mestského) zastupiteľstva, v hlavnom meste
Slovenskej republiky Bratislave a v meste Košice aj miestneho
zastupiteľstva, môže byť zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v
obci, v ktorej kandiduje a najneskôr v deň konania volieb dovŕši 18 rokov
veku.
Za starostu obce, primátora mesta, starostu mestskej časti môže byť
zvolený obyvateľ obce, ktorý má trvalý pobyt v obci a najneskôr v deň
konania volieb dovŕši 25 rokov veku.
Prekážkou práva byť volený je
 výkon trestu odňatia slobody,
 právoplatné odsúdenie za úmyselný trestný čin, ak odsúdenie nebolo
zahladené,
 pozbavenie spôsobilosti na právne úkony.
Zvozový kalendár pre obec Blažice 2022
zverejnené: 22.12.2021
Kalendár 2022 v prílohe...
Úradná tabuľa
zverejnené: 23.3.2018