Obec Blažice rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Aktuality


 o 14 dní 
15.ročník Letný pochod Pamätník Dargov - Blažice

zverejnené: 2020-08-12
Obec Blažice v spolupráci s obcami Slanského regiónu Vás pozývajú na letný pochod pri príležitosti
76. výročie SNP a 15. ročník - Memoriál Filipa Maťašovského, ktorý sa uskutoční v sobotu 29.augusta 2020.
Predpokladaný odchod autobusu zástavka smer Ruskov o 07:40 hod.

 DNES 
Do kostola 15.08.2020 - 16.08.2020

zverejnené: 2020-08-12
Sobota 15.08.2020 ( prikázaný sviatok )
08:00 hod Rákoš
09:30 hod Nižný Čaj
11:00 hod Bohdanovce

Nedeľná sv. omša ( Zbierka kňaz. seminár )
18:00 hod Blažice

Nedeľa 16.08.2020 ( Zbierka kňaz. seminár )
08:00 hod Rákoš
09:30 hod Nižný Čaj
11:00 hod Bohdanovce

Opatrenie Úradu verejného zdravotníctva SR
zverejnené: 2020-06-30
Otvorením hraníc a zrušením hraničných kontrol sa zrušila možnosť kontrolovať vstup osôb na územie SR, prichádzajúcich z krajín tzv. červenej zóny (najmä Veľká Británia). Na základe informácií od ÚVZ SR sa očakáva prílev nešpecifikovaného počtu občanov z marginalizovaných komunít z Veľkej Británie. V tejto súvislosti je dôležité disponovať informáciami o príchode osôb z marginalizovanej rómskej komunity z krajín, ktoré nepatria medzi krajiny uvedené v prílohe opatrení ÚVZ SR č. OLP/4739/2020 a č. OLP/5089/2020. Uvedené opatrenia Vám zasielame pre každý prípad v prílohe.Je nevyhnutné zabezpečiť informovanosť osôb o povinnosti hlásenia tejto skutočnosti Regionálnemu úradu verejného zdravotníctva so sídlom v Košiciach, ako i zvýšiť informovanosť o dodržiavaní nariadených opatrení.Všetky osoby, ktoré po 10.06.2020 vstúpili na územie SR a počas uplynulých 14 dní navštívili niektorú z krajín, ktorá nie je uvedená v zoznamoch v opatreniach ÚVZ SR, musia predložiť buď príslušníkovi Policajného zboru SR na hraničnom priechode alebo, ak vstúpili na územie SR hraničným priechodom, kde sa nevykonáva hraničná kontrola - na príslušný RÚVZ negatívny výsledok RT-PCR testu nie starší ako 96 hodín. Test je možné doložiť aj ako scan emailom na adrese: epi@ruvzke.sk Následne sa týmto osobám nariaďuje izolácia v domácom prostredí po dobu 5 dní. Kým osoba vykonáva izoláciu v domácom prostredí, táto sa nariaďuje i osobám žijúcim s ňou v spoločnej domácnosti. Zároveň sa musí prihlásiť sa cez RÚVZ Košice na vykonanie tzv. re-testu. Buď cez stránku www.korona.gov.sk , telefonicky na čísle 0918 389 841, 842 alebo na 055/7860 164. Štátom je uhrádzaný iba tento re-test. Test bude vykonaný iba u osôb, ktoré sa vrátili zo zahraničia a ostatné osoby budú testované podľa výsledkov testu týchto osôb.
Prehľad opatrení Ústredného krízového štábu SR a vlády SR k 24.03.2020
zverejnené: 2020-03-26
Prijaté opatrenia v prílohe.
Ako triedila obec Blažice v roku 2019.
zverejnené: 2020-02-27
Zber triedených zložiek komunálneho odpadu
za obdobie 1.1.2019 - 31.12.2019 v obci Blažice.
( viď. príloha )
Názov projektu: Zriadenie občianskej poriadkovej služby v obci Blažice
zverejnené: 2020-02-10
viď.príloha
Zvozový kalendár pre obec Blažice 2020
zverejnené: 2019-12-30

Úradná tabuľa
zverejnené: 2018-03-23

Kniha ABOV Z NEBA
zverejnené: 2017-02-09
Obec Blažice v knihe Abov z neba.
/viď. príloha/