Obec Blažice rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Projekty obce

Názov projektu: Blažice – vodovod
Prijímateľ: Obec Blažice
Celkové oprávnené výdavky: 199 317,74 €
Nenávratný finančný príspevok: 189 351,85 €
Kód projektu: 312061ANY1

Hlavná aktivita projektu: Podpora zlepšenia prístupu k pitnej vode
Prioritná os: Technická vybavenosť v obciach s prítomnosťou marginalizovaných rómskych komunít.
Operačný program: Ľudské zdroje
Spolufinancovaný fondom: Európsky fond regionálneho rozvoja

„Tento projekt sa realizuje vďaka podpore z Európskeho sociálneho fondu a Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Operačného programu Ľudské zdroje“

Cieľ projektu: Projekt je zameraný na zlepšenie životných podmienok a hygieny obyvateľov z MRK, ktorí sú bez prístupu k pitnej vode. Nedostatočný prístup k pitnej vode má priami dopad na ich zdravotný stav, výživu, hygienu alebo aj celkovú kvalitu života. Vybudovaním vodovodu, ktorý sa napojí na existujúcu sieť chceme zabezpečiť pitnú vodu občanom MRK, ktorý obývajú rómsku lokalitu v obci ako aj ostatným obyvateľom obce, ktorý sú v trase smerovania časti budúceho vodovodu.

Začiatok realizácie projektu: 12/2020
Ukončenie realizácie projektu: 11/2021