Obec Blažice rešpektuje ochranu vašich údajov

Táto internetová stránka používa technológiu cookies. Bližšie informácie o súboroch cookies nájdete v sekcii webstránky Cookies. Je Vaším právom neudeliť súhlas s používaním súborov cookies alebo ich používanie zablokovať. V takom prípade sa môže stať, že bude pre Vás obmedzená alebo vylúčená úplná funkcionalita niektorých častí prehliadanej webovej stránky.

 

Zmluvy


Predmet Zmluvná strana Cena celkom (s DPH)
NFP - vodovod Blažice Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Ministerstvo práce, sociálnych vecí a rodiny SR
199317.74 €
Zmluva o združenej dodávke elektriny - RO vŕtaná studňa Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: VSE, a.s.
40.00 €
zabezpečenie procesu VO Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: AB CENTER, s.r.o.
0.00 €
realizácia hmotnej núdze Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: ÚPSVR Košice -okolie
0.00 €
realizácia aktivačnej činnosti Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: ÚPSVR Košice -okolie
0.00 €
modernizácia vybavenia obecnej kuchyne v obci Blažice Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: ESJE - stav s.r.o.
22194.44 €
Zmluva o úprave práv a povinností spojených s realizáciou stavby Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Košický samosprávny kraj
0.00 €
Zmluva o poskytnutí dotácie - MŠ Nižný Čaj Odb.: Obec Nižný Čaj
Dod.: Obec Blažice
400.00 €
poskytovaní audítorských služieb na rok 2021 Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: AUDIT-LD, s.r.o.
0.00 €
dodávka vody z verejného vodovodu Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Zmluva o postúpení práv a povinnosti stavebníka Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Príkazná zmluva č. 16/03/2019 Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Komunál - Servis, s.r.o.
0.00 €
dodávka elektrickej energie Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: BCF ENERGY, s.r.o.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
Úrazové poistenie, hmotná núdza § 12 Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
0.00 €
Úrazové poistenie, hmotná núdza § 10 Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Komunálna poisťovňa a.s.
0.00 €
Rozšírenie kamerového systému v obci Blažice Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: CESTY Košice
0.00 €
Rekonštrukcia parkoviska pred KD a OcU Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: CESTY Košice
0.00 €
Rekonštrukcia parkoviska pred KD a OcU Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: CESTY Košice
0.00 €
vŕtaná studňa v RO Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: GEKOSTAV s.r.o.
8106.00 €
VO zákazky s nízkou hodnotou Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: TENDERnet s.r.o.
0.00 €
zabezpečenie v distribučnej sústave MRK pre odberné miesto Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: VSE, a.s.
0.00 €
verejné obstarávanie Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Komunál - Servis, s.r.o.
100.00 €
nakladanie z odpadmi s obalov Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
vrtaná studňa v RO v obci Blažice Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Ministerstvo vnútra SR, európsky sociálny fond
7000.00 €
Zmluva o poskytovaní dôveryhodnej služby Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: DEUS
0.00 €
Trávenie voľného času v obci Blažice Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: PLAYSYSTEM s.r.o.
0.00 €
mobilná aplikácia pre operačný systém Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: AB CENTER, s.r.o.
100.00 €
vývoz odpadu Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
finančná dotácia Odb.: Fília, n.o.
Dod.: Obec Blažice
30.00 €
finančná dotácia Odb.: Jazero, n.o.
Dod.: Obec Blažice
30.00 €
finančná dotácia Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Obec Blažice
30.00 €
úprava vzájomných práv a povinnosti Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Združenie VIDIEK
950.00 €
poskytnutie kontokorentného úvere Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: OTP BANKA SLOVENSKO a.s.
5000.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: AUDIT - LD, s.r.o.
600.00 €
Blažice - vodovod Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
Jednoduché pozemkové úpravy v obci Blažice Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: AGRO PART, s.r.o.
11910.00 €
prenájom informačných a reklamných tabúľ Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Mesto Košice
0.00 €
zriadenie miestnej občianskej poriadkovej služby Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Ministerstvo vnútra SR, európsky sociálny fond
0.00 €
verejné obstarávanie - malé pozemkové úpravy Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: STARK Consulting, s.r.o.
0.00 €
webový portál uzemný plán Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio
50.00 €
zabezpečenie systému nakladania s odpadmi s obalov Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz v RO Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: RÚVZ
258.80 €
vykonávaní odborných a laboratórnych vyšetrení a expertíz Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: RÚVZ
258.80 €
dar formou prenájmu WC - BEH 2019 Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
vytvorenie webstránky Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: webex, digitel s.r.o.
0.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: AGRO PART, s.r.o.
550.00 €
rozbor vody v rómskej osade Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: RÚVZ
0.00 €
rozbor vody z vlastného zdroja pre obecný úrad Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: RÚVZ
0.00 €
rekonštrukcia strešnej konštrukcie šatní OŠK Blažice Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: JUVENSTAV s.r.o.
0.00 €
poverenie spracúvaním osobných údajov Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: TOPSET, Ing. Ján Vlček
0.00 €
poverenie spracúvaním osobných údajov a dohodnutých podmienok ... Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Spoločný obecný úrad
0.00 €
rekonštrukcia OŠK Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Slovenský futbalový zväz
10000.00 €
aktualizácia dát z katastra Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: TOPSET, Ing. Ján Vlček
36.00 €
vydanie knižnej publikácie : Blažice Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: JES SK, s.r.o.
0.00 €
prenájom sanitárnej techniky Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: JES SK, s.r.o.
126.00 €
prenájom Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: CESTY Košice
63.00 €
chemické WC na beh 2018 Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
270.00 €
kompletné služby súvisiace s nakladaním s odpadmi Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: KOSIT a.s.
0.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Szathmaty Ing.
550.00 €
poskytnutie finančných prostriedkov na rok 2018 Odb.: Jazero n.o
Dod.: Obec Blažice
30.00 €
združené služby dodávky elektrin& Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Energie2, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
dodávka el. energie a plynu Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Prvá komunálna Finanná, a.s.
0.00 €
Zmeny a doplnky č. 1 - ÚPN obce Blažice Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: AJ Projekt
2450.00 €
Zmeny a doplnky č. 1 - ÚPN obce Blažice Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Ing. Martin Hudec, ARCHIGRAPH studio
0.00 €
plnení úloh bezpečnpostného technika Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Tomáš Takáč - bezpečnostný technik
0.00 €
kamerový systém v obci Blažice Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: VIKATECH, s.r.o.
0.00 €
pripojenie do distribučnej sústavy Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: VSE, a.s.
0.00 €
TOPSET -aktualizácia programov Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: TOPSET, Ing. Ján Vlček
0.00 €
kamerový systém v obci Blažice Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: MV SR- Okresný úrad Košice
0.00 €
programová údržba Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: TOPSET, Ing. Ján Vlček
0.00 €
rozbor vody OcU Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: RÚVZ
0.00 €
rozbor vody Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: RÚVZ
0.00 €
prenosné toalety Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0.00 €
zámena pozemkov Odb.: Ing. Emil Horčík
Dod.: Obec Blažice
0.00 €
dotácia pre OŠK Blažice na rok 2017 Odb.: OŠK Blažice
Dod.: Obec Blažice
4000.00 €
poskutnúť finančné prostridky Odb.: LIBA ACADEMY 11
Dod.: Obec Blažice
30.00 €
Zmeny a doplnky UPN - Z Blažice Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: URBAN studio s.r.o.
3500.00 €
dodatok č. 1/2016 k Zmluve č. 12/2016 Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Štefánia Michalovová
109.44 €
dodatok Odb.: BISTRO - Martin Molnár
Dod.: Obec Blažice
300.00 €
prenájom nebytových priestorov Odb.: Štefánia Michalovová
Dod.: Obec Blažice
669.80 €
praktické v yučovanie Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Strdená odborná škola
0.00 €
sanácia miest s nezákonne umiestneným odpadom Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: ORIENS, s.r.o.
68820.00 €
zabezpečenie združ. nakladania z odpadmi z obalov Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
úprava práv a povinnosti zmluvných strán Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Ing. Krempaská Slávka
0.00 €
zámena pozemkov Odb.: Ing. Emil Horčík
Dod.: Obec Blažice
0.00 €
dodávka projektovej dokumentácie Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Enviroline, s.r.o. Košice
480.00 €
audit účtovnej závierky k 31.12.2016 Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Szathmaty Ing.
450.00 €
odber a rozbor vody Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: RÚVZ
138.00 €
cena vývozu komunálneho odpadu Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0.00 €
CVČ LIBA ACADEMY 11 - dotácia Odb.: LIBA ACADEMY 11
Dod.: Obec Blažice
30.00 €
poskytnutie finančného príspevku na AČ Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: ÚPSVR Košice -okolie
0.00 €
poskytovanie por. služieb v oblasti projektovania Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: EUprojects, s.r.o.
990.00 €
poskytnutie dotácie pre OŠK Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: OŠK Blažice
1500.00 €
informačný systém Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: DEUS
0.00 €
aktivačná činnosť Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: ÚPSVR Košice -okolie
0.00 €
aktivačná činnosť Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: ÚPSVR Košice -okolie
0.00 €
nakladanie s odpadmi s obalov Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: NATUR-PACK, a.s.
0.00 €
erejný webový portál - predlženie Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: DEUS
0.00 €
dodávke elektriny Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: VSE, a.s.
0.00 €
zmenkový dlžník Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: OTP BANKA SLOVENSKO a.s.
0.00 €
kontokorentný úver vo výške 7 000 € Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: OTP BANKA SLOVENSKO a.s.
7000.00 €
vecné bremeno - vodovod Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
spracovanie projektov pre štrukturálne nástroje EU Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Centrum reg. rozvoja KSK
910.00 €
služby na podporu reg. rozvoja a zam. v obci Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Centrum reg. rozvoja KSK
990.00 €
Blažice - vodovod Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Východoslovenská vodárenská spoločnosť, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
dodávka plynu Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: SPP, a.s.
0.00 €
úprava a údržba OcÚ a KD Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: VOKUR - PLYN
12.00 €
audit účtovnej závierky, výročnej správy Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Szathmaty Ing.
450.00 €
údržba a oprava zdrav. inšt. kúrenárských a plyn. prác Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: VOKUR - PLYN
0.00 €
audit ročnej závierky a výročnej správy Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Szathmaty Ing.
450.00 €
dotácia na Beh Olšavskou dolinou Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Košický samosprávny kraj
2000.00 €
vývoz TKO Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
348.11 €
výkon pracovnej zdravotnej služby Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Radoslav Dugas, R.D.TECH.
100.00 €
dotácia CVČ Odb.: LIBA ACADEMY 11
Dod.: Obec Blažice
30.00 €
komunikačné, informačné a eletronické služby Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: DEUS
0.00 €
Zateplenie a obnova obvodového plášťa OcÚ Blažice Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Garbico s.r.o.
103474.57 €
ver. obstarávanie na el. energiu Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Reg. združenie miest a obcí Košice - okolie
0.00 €
verejné obstarávanie na zemný lyn Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Škody Jozef
0.00 €
umelé kamenivo z vysokopecnej trosky Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: U.S.Steel Košice s.r.o.
50.00 €
audit účt. závierky k 31.12.2014 Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Szathmaty Ing.
450.00 €
zabezpečenie služieb VO Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: STARK Consulting, s.r.o.
29.90 €
vystúpenie folklórnej skupiny Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Halalovčan
150.00 €
CVC Košice Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: CVČ Kometa
150.00 €
dotácia na bežné výdavky CVC Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: CVČ Kometa
30.00 €
aktualizácia programov Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: TOPSET, Ing. Ján Vlček
553.80 €
poskytovanie vybraných súborov z katastra Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Geodetický a kartografický ústav - KGÚ
18.00 €
rozbor vody v rómskej osade Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: RÚVZ
258.80 €
rozbor vody v KD Blažice Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: RÚVZ
258.80 €
vývoz a zneškodnenie kom. odpadu Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: KOSIT EAST s.r.o.
0.00 €
uprava ver,pr. - kladenie zam.dlažby Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: JUVENSTAV s.r.o.
7819.44 €
využívanie elektronických služieb Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Union ZP. a.s.
0.00 €
Technik PO Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Ing. Krempaská Slávka
265.00 €
predlženie splatnosti Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: SZRB a.s.
0.00 €
úverová zmluva - predlženie Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: SZRB a.s.
0.00 €
odb. asistencia pri výbere projektov Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Centrum reg. rozvoja KSK
0.00 €
prenájom miedstnosti Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Združenie Rozvoj turizmu
1.00 €
proj. dok.- úprava ver. priest. Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: AJ Projekt
2550.00 €
zabezpečenie pohľadávok Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: SZRB a.s.
7609.04 €
zabezpečenie pohľadávok Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: SZRB a.s.
38045.20 €
stravovanie pre zamestnancov Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Edenred Slovakia, s.r.o.
3.30 €
verejné oobstarávanie na zákazku s nízkou cenou Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Centrálna obstarávacia Agentúra Ruskov z.p.o.
1000.00 €
verejné priestranstvá - DPH Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: SZRB a.s.
7609.04 €
investičný úver - verejné priestranstvá Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: SZRB a.s.
38045.20 €
umelé lamenivo z vysokopecnej trosky Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: U.S.Steel Košice s.r.o.
290.00 €
Zateplenie a obnova obvodového plášťa OcÚ Blažice Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Ing. Daniela Komendátová
1950.00 €
Rekonštrukcia časti chodníkov v Blažiciach Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Ing. Daniela Komendátová
340.00 €
poskytnutie stav. prác - Úprava verejných priestranstiev Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Juraj Venčigroch
42594.24 €
umelé kamenivo z vysokopecnej trosky Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: U.S.Steel Košice s.r.o.
120.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Szathmaty Ing.
450.00 €
úprava verejných priestranstiev Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: PPA
0.00 €
arboristické ošetrenie koruny stromov Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: SKOBA - výškový servis
276.00 €
údržba a opravy v objekte KD, OcÚ Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: VOKUR - PLYN
61.00 €
aktualizácia programov Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: TOPSET, Ing. Ján Vlček
0.00 €
audit účtovnej závierky Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Szathmaty Ing.
450.00 €
mobil Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
1.00 €
prenájom nebytových priestorov Odb.: BISTRO - Martin Molnár
Dod.: Obec Blažice
670.00 €
pevná linka Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: Slovak Telekom, a.s.
40.00 €
Krátkodobý úver Odb.: OBEC BLAŽICE
Dod.: OTP BANKA SLOVENSKO a.s.
3319.39 €